Pravidla užívání

Handmadetvoreni.cz je prostor na zprostředkování prodeje vašich nabídek  pro zákazníky a jejich následné oslovení uživateli webu.Stránka je zprostředkovatelem nabídek a služeb na stránce a neodpovídá za obsah a pravdivost údajů.


Jak postupovat:

Jednoduše si vytvoříte registraci, následně se přihlásíte a můžete okamžitě přidávat své produkty v neomezeném počtu. Kdykoliv můžete své výrobky upravovat, aktualizovat a mazat.

  • Pro vkládání zboží musíte být přihlášení

Jednoduše se přihlásíte, kliknete na přidat produkt a následně vyplníte požadované políčka.v kolonce moje produkty máte přehled o vašich produktech, kde si je umíte upravovat a aktualizovat.

Potencionální zájemce o váš, produkt vás bude kontaktovat přes formulář u každého výrobku na váš email.

Není potřeba živnostenský list je to na bázi inzerce.

poprosíme výrobky přidávat přes stolní Pc, počítač, některé mobilní telefony nepodporují přidávání obrázků.


Chcete-li více prodávat, využijte naší nabídky placeného propagování vašich prací a výrobků na naší stránce.

POZOR podívejte se na Platba za prostor na stránce

Kromě toho budeme pravidelně zveřejňovat každý profil prodejce a jeho tvorbu na titulní stránce, která je nejvíce navštěvována. Na titulní stránce bude váš komplet profil a vybrané výrobky, které budou zobrazovány v pravidelných intervalech na titulní stránce. Sekce bude pod názvem TOP výběry.

.


Propagace a reklama vašich produktů

Nabízíme jednoduché prostředí a ovládání stránky.K produktům si kromě fotografií víte vložit link na své webové stránky, nebo link na Facebook stránky, dokonce i přidat vlastní video přes URL adresu z Youtube nebo Vimeo.Každý prodejce a jeho produkty, budou propagovány přes naše soc.siete uvedené na stránce a to přes Facebook stránky, Facebook skupiny a účtu na Instagram.

Produkty budou propagovány v pravidelném intervalu každý týden po dobu trvání inzerátu.vaše inzeráty, produkty budou okamžitě sdílené na soc.sieťach přes několik tisíc uživatelů, který uvidí vaše produkty.

Ke každému produktu budeme dělat SEO analýzu a vkládání klíčových slov vašich služeb a popisů pro vyhledávač GOOGLE, aby vaše produkty co v největší míre našel váš potencionální zákazník.Potencionální zájemce o vaše nabídky, produkty vás bude kontaktovat přes formulář u produktů na váš email.

Výhody pro vás, můžeš prodávat neomezené množství zboží, výrobků a prezentovat svůj obchod se vším, co k tomu patří. Neomezené aktualizování inzerátů, výrobků.  Neomezený počet inzerátů, výrobků handmade Přidávání vlastních odkazů na web stránku, Facebook stránky.  Propagace vašich výrobků i profilu prodejce na soc. sítích v pravidelných intervalech.


  • Uživatelem internetového serveru  se mohou stát fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku.
  • V rámci registrace je uživatelské jméno a zadaný email unikátní – tzn. tyto údaje nemohou být posléze změny. Ostatní zadané údaje v registraci může Uživatel kdykoliv měnit a aktualizovat.
  • Prodávající uživatel je informován o zájmu o své zboží ze strany kupujícího Uživatele na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci

Zakázané je zejména nabízet zboží, služby které neodpovídají zaměření serveru, dále zboží, služby ke kterým nemá prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat nebo zboží, který je založen nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezené. Je zakázáno nabízet k prodeji zbraně, alkohol, omamné či psychotropní látky, léky, zdravotnické potřeby, pornografii, či jinak pobuřující pornografické nebo erotické materiály, zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.), zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Všechny prodávajícím uváděné ceny za služby jsou cenami včetně DPH. Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu za zboží, službu. V případě Daruji se cena neudáva.Predávajúci má možnost kdykoliv smazat nabízen inzerát nebo je na neurčitou dobu skrýt. Prodávající může také měnit a upravovat popis inzerátu. Vložením fotografií dává prodávající provozovateli práva a souhlas k použití fotografií vloženého zboží pro propagační účely serveru a to za účelem popularizace serveru. Souhlasí také s tím, aby server postoupil fotografie třetím osobám (například novinám, časopisům, internetovým serverem apod.) Pro účely popularizace serveru. Provozovatel se zavazuje, že fotografie uživatelů nepoužije pro jiné účely, než je popularizace či propagace serveru a že ve stejném duchu bude jednat i se třetími stranami.Inzeráty jsou vloženy na dobu neurčitou, nebo pokud je sám majitel neodstraní.


Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla serveru, nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s vedením serveru predajautomoto.sk Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu.

Prodejce  na portále  je ve vztahu k osobním údajům uživatelů-kupujících zpracovatelem dle čl. 28 GDPR.  Provozovatel portálu