Ochrana osobních údajů

Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR)

Webstránka musí pro poskytnutí svých služeb zpracovávat osobní údaje. Souhlasem s obchodními a podmínkami používání potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli jim stejně jako i těmto pravidlům ochrany a zpracování osobních údajů včetně toho, jak a proč používáme vaše údaje. Pokud nechcete, abychom shromažďovali nebo zpracovávali vaše osobní údaje způsobem popsaným v těchto podmínkách a pravidlech, neměli byste naše služby dále používat.

Nejsme zodpovědní za obsah nebo dodržování pravidel ochrany osobních údajů, nebo praktik našich členů a webových stránek hostovaných prostřednictvím našich služeb.

Naše společnost šifruje přenášená data pomocí technologie SSL (secure socket layer technology).

Jaké osobní údaje sbíráme

Při provozování stránky a registrovaní prodejců shromažďujeme vaše osobní údaje několika různými způsoby. I když máte často možnost rozhodnout se, jaké údaje chcete poskytnout, pro využití některých služeb mohou být určité osobní údaje povinné. Registrace a nastavení profilu prodejci Pro používání služeb jako prodejce na stránce musíte poskytnout platnou e-mailovou adresu a název uživatelského jména přiřazen k vašemu profilu, který si můžete vybrat a který reprezentuje vaši identitu na stránce jako prodejce. Název přiřazený k vašemu profilu se veřejně zobrazí a je připojen k vaší aktivitě na stránce.

Nákup a prodej na stránce

Jako součást procesu nákupu a prodeje na stránce usnadňuje sdílení dat mezi dvěma členy zapojenými do transakce, jako například jméno a příjmení, dodací adresa, fakturační údaje, telefon a údaje o platbě. Zákazník, který má zájem o výrobek prodejce, jednoduše osloví prodejce kontaktním formulářem pod výrobkem. Očekáváme, že budete respektovat soukromí člena, jehož údaje jste dostali. Máte omezenou licenci na používání těchto informací pouze pro komunikaci související se stránkou predajautomoto. Naše Společnost neuděluje licenci k používání informací na nevyžádané obchodní zprávy nebo neautorizované transakce. Bez výslovného souhlasu nesmíte přidávat žádného člena do vašeho e-mailu nebo fyzického mailing listu a jinak používat nebo ukládat jeho osobní údaje.

Práva uživatelů

Práva související s vašimi údaji jsou například: přístup k datům a přenosnost (včetně práva na získání kopie vašich osobních údajů, které jste poskytli naší společnosti prostřednictvím vašich nastavení); korekce dat (včetně možnosti aktualizovat vaše osobní údaje, v mnoha případech prostřednictvím nastavení); vymazání údajů (včetně práva na vymazání vašich osobních údajů v naší společnosti s výjimkou informací, které si musíme ponechat); odstoupení od souhlasu nebo námitky proti zpracování. Můžete se rozhodnout odstoupit od vašeho souhlasu na zpracování vašich dat kdykoliv tak, že uzavřete svůj účet prostřednictvím nastavení účtu a odesláním e-mailu na adresu naseslovenskosk@gmail.com s požadavkem na odstranění vašich osobních údajů s výjimkou informací, které jsme povinni zachovat (například , pokud se od nás vyžaduje, abychom uchovávali vaše údaje za účelem vyhovění platným zákonem o daních / příjmech). Pokud budeme mít legitimní důvody k pokračování ve zpracovávání, nebo pokud to bude nutné z právních důvodů, můžeme žádost o smazání dat zamítnout.

Povinnosti při prodeji

Pokud prodáváte prostřednictvím našich služeb, můžete získat určité osobní údaje, například při komunikaci s uživateli, nebo při uzavírání transakcí s kupujícími. Znamená to, že zpracováváte osobní údaje (například jméno kupujícího, e-mailovou adresu a dodací adresu). V rozsahu v němž to uděláte jste podle právních předpisů nezávislým provozovatelem. Zodpovídáte za ochranu osobních informací uživatele, které získáte nebo zpracujete i za dodržování všech příslušných právních požadavků při používání služeb. Patří sem platné zákony na ochranu údajů a soukromí, které upravují způsoby, jakými lze používat údaje uživatele. Takové zákony mohou vyžadovat, abyste publikovali a dodržovali zásady ochrany osobních údajů, které musí být dostupné pro uživatele stránky predajautomoto se kterými spolupracujete a které jsou kompatibilní s podmínkami používání. Další údaje k obecné nařízení o ochraně údajů najdete na stránkách https://gdpr-info.eu a http://gdprandyou.ie.

Seznam sbíraných osobních údajů

Zaregistrovaní členové, prodejci

Jméno a příjmení

Uživatelské jméno

adresa Telefon a email

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající při zpracovávání Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné slovenské soudy.

2. Dotyčná osoba má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.05. 2018.